Halkla ilişkiler ve Tanıtım programı tüm dünyada öne çıkan, ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içeren çağdaş bir disiplindir. Program kapsamında, herhangi bir ürün, hizmet ya da markanın gereksinimi olan mesaj veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl işlediğine yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler bulunmaktadır. Amacımız iletişimin yazılı ve sözlü formları, pazarlama, örnek olaylar, araştırma, medya planlama ve kampanya dersleriyle öğrencilerin gelecekte yer alacakları projelerin çözümünün alt yapısını hazırlamaktır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı; özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. İletişim ve bilgi çağı olarak adlandırdığımız bugünün dünyasında bir iletişim çabası olarak halkla ilişkilere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Reklam ajanslarının sayısının artması ve günümüzde hemen hemen her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanın bulunması öğrencilerimizin önünü açmıştır.
Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde iş bulabilecekleri gibi iletişimle uğraşan işletmelerde, Halkla İlişkilerle uğraşan tüm işletmelerde, basın kuruluşlarında ve reklam şirketlerinde iş bulabilirler.